Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.bckvv.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

De auteur reserveert het recht om niet verantwoordelijk te zijn voor de onderwerpen, de nauwkeurigheid, de compleetheid of de kwaliteit van de informatie die verstrekt wordt. Aansprakelijkheidsclaims voor schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van deze website of het gebruik van de informatie van de website - inclusief al het gebruik van informatie die onvolledig en/of onjuist is - zullen daarmee van de hand gewezen worden.

Referenties & Links

De auteur is niet verantwoordelijk voor content die gelinkt is of waar naar verwezen wordt - tenzij hij/zij volledige kennis heeft van illegale content in de gelinkt of gerefereerde pagina en in staat is om te verhinderen dat bezoekers die content te zien krijgen. Als er schade optreedt door gebruik te maken van links of referenties is de auteur van die pagina mogelijk aansprakelijk, niet de auteur van de pagina waar de link of referentie op staat.

Copyright

De auteur heeft geen intenties gehad om materiaal te gebruiken waar kopieerrechten op staan. Indien de er toch gebruik gemaakt is van materiaal waar rechten op staan heeft de auteur geprobeerd om, indien mogelijk, deze rechten te vermelden.
Het kopieerrecht van al het materiaal dat gecreëerd is door de auteur is gereserveerd.
Het dupliceren van teksten, afbeeldingen, etc. in elektronisch of geprinte publicaties is verboden zonder schriftelijke ondertekende toestemming van de auteur.

Privacy beleid

Het privacybeleid is in een afzonderlijk document opgenomen.

De auteur van deze website houdt zich het recht voor om - binnen de grenzen van de privacy wetgeving - de gegevens te gebruiken, delen met derden, aan te passen of te verwijderen zonder de gebruiker daarvan op de hoogte te stellen.

Geldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet gezien worden als onderdeel van de website van B.C.K.-v.V.